AutoGroup Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztatója

Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse az AutoGroup Hungary Kft. üzleti tevékenysége során a partnerei, megrendelői, az AutoGroup Hungary Kft. szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődők személyes adatait miként kezeli.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés rögzíti, hogy mindenkinek joga van, a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok az állampolgárságtól, lakóhelytől függetlenül mindenkit megilletnek. Tiszteletben kell tartani a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

I. Adatkezelő

Név: AutoGroup Hungary Kft.
Székhely: 1183 Budapest, Akadály utca 9.
Adószám: 24706889243
Cégjegyzékszám: 01 09 178295
E-mail cím: info@autogroup.hu

Jogszabályok

Az AutoGroup Hungary Kft. – továbbiakban vállalkozás- adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogszabályaival, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
évi V. törvény: A Polgári Törvénykönyvről,
évi C törvény: A számvitelről szóló törvény,
évi I. törvény: A munkatörvénykönyvéről,

Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete.

A vállalkozás az adatvédelem területén a felsorolt jogszabályokat tiszteletben tartja, minden körülmények között betartja.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://autogroup.hu

II. Adatkezeléseink

Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail címen vagy telefonon való megkeresés

Az oldalon elhelyezésre került kapcsolatfelvételi űrlap is. A vállalkozás árajánlat kérése esetén a következő adatokat kérheti el, amiket a törvény adta kereteken belül kezel.

Az adatok kérésének célja az ügyfél minél pontosabb tájékoztatása, kedvezményeinek biztosítása, az árajánlat elfogadása esetén az abban foglaltak teljesítése.

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása jogcímén történik.

Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő törléséig történik, kivéve azokat az adatokat, amik a kiállított számlákra kerültek, mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján legalább 8 évig megőrzendőek.

A kezelt adatok:

Név
E-mail cím

Az adatok kérésének célja az ügyfél minél pontosabb kiszolgálása, kedvezményeinek biztosítása, a létrejövő szerződésben foglaltak teljesítése.

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása jogcímén történik.

Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő törléséig történik, kivéve azokat az adatokat, amik a kiállított számlákra kerültek, mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján legalább 8 évig megőrzendőek.

A kezelt adatok:
E-mail cím
Telefonszám
Számlázási név
Számlázási cím
Adószám

Sütik

Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt weboldalunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet oldalunkon, és a sütik segítenek minket is szolgéltatásaink fejlesztésekben.

A süti egy olyan betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet a szolgáltató küld és az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén kerül eltárolásra. Általában arra szolgál, hogy azonosítson egy felhasználót, ha az a felhasználó meglátogatja a weboldalt. Rögzíti a honlap meglátogatásának tényét és más, a látogatással kapcsolatos információt is tartalmaz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Ads rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. Adatkezelés célja a felhasználói élmény javítása, honlap látogatottság mérése, webanalitika készítése.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul a weboldalra történő látogatáskor a cookie kezelési szabályzat elfogadásával.

Az adatkezelés ideje az érintett fél böngészőjének beállításainak módosításáig történik. A legtöbb böngésző „segítség” menüpontjában található leírás a cookie beállítások módosításáról (letiltás, bekapcsolás).

A weboldalon alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Biztonsági cookie: külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, térképek, stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Google Web Fonts

A betűkészletek egységes ábrázolására ezen az oldalon a Google által biztosított webes betűkészleteket használják. Egy oldal megnyitásakor a böngésző betölti a szükséges web-betűkészleteket a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez.

Ebből a célból böngészőjének közvetlen kapcsolatot kell létrehoznia a Google szervereivel. A Google tehát tudomására jut, hogy weboldalunkon az Ön IP-címén keresztül jutottunk el. A Google Web betűkészleteinek használata pluginunk egységes és vonzó megjelenítésének érdekében történik. Ez az 5. cikk értelmében indokolt érdeket képvisel. A DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

Ha a böngésző nem támogatja a webes betűkészleteket, akkor a számítógép egy szabványos betűtípust használ.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi tájékoztatójában https://www.google.com/policies/privacy/.

Facebook, instagram

Oldalunk sok más weboldalhoz hasonlóan igénybe veszi a Facebook azon szolgáltatásait, melyek weboldalba integrálhatóak, ezen kívül a Facebook névtelen statisztikákat készít számunkra az oldalra látogatók alapján bejegyzéseink és hirdetéseink sikeréről.
A Facebook adatvédelmi tevékenységeiről az alábbi linkeken olvashat részletesen:
Alapvető információk: https://www.facebook.com/about/basics
Cookie szabályzat: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

A személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy adat átvevő jogának, jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Kivéve, ha az adatkezelést törvény rendeli el.

Személyes adatfelhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljaira történik.

A tiltakozás jogának gyakorlását az érintett vonatkozásában törvény biztosítja, az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ha az adatkezelő érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, úgy sérelemdíjat követelhet, ha kárt okoz, akkor azt köteles megtéríteni.

Adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. Ha szükséges adott esetben végrehajtja az adatok álnevesítését és titkosítását, valamint fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet is biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását vissza lehet állítani.

Az adatkezelő intézkedést hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst a vállalkozó késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ez alól kivétel, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára.

A bejelentésben ismertetni kell az incidens jellegét, az érintettek kategóriáit hozzávetőleges számát. Közölni kell a további tájékoztatást, kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint ismertetni kell az incidensből eredő valószínűsíthető hátrányos következményeket.

A vállalkozás nyilvántartja, az adatvédelmi incidenst, feltünteti az ehhez kapcsolódó tényeket azok hatásait és az orvoslásban tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira vonatkozóan, a vállalkozáskésedelem nélkül tájékoztatja az érintetett az incidensről.

Az érintetett nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek egyike teljesül:

Az adatkezelő megfelelő védelmi intézkedéseket hajtott végre és ennek hatására a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné tették az adatokat.

Olyan további intézkedések bevezetésére került sor, amelyek biztosítják az érintettek jogait.

A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

JOGORVOSLAT

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Vállalkozás a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a vállalkozás az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó a Vállalkozás meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhasználó a jogainak megsértése esetén Vállalkozás ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Panasztételhez való jog:

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a hatályos adatvédelmi szabályait, jogos érdekeit jogában áll a nemzeti ADATVÉDELMI és információs hatóságnál panaszt tenni.

Kártérítéshez való jog:

A vállalkozásköteles megtéríteni az a vagyoni vagy nem vagyoni kárt, amelyet a GPDR, a GPDR-rel összhangban elfogadott, jogi aktusok megsértésével követett el az adatkezelő.

Egyéb igény érvényesítési lehetősége:

Az érintettnek jogában áll a panasznak nevében történő benyújtásával felügyeleti hatóság határozatának, bírósági felülvizsgálatával, kereset indítással, kártérítési jogának érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervezetnek, egyesületet megbízni, amelyet az Európai Unió jogának megfelelően hoztak létre, és célja a közérdek szolgálata az érintettek jogainak, szabadságának védelme.